Home > Vergoedingen

Vergoedingen

U heeft geen verwijzing nodig voor oefentherapie

Komt u zonder verwijzing dan gaat de procedure als volgt; Er wordt een korte screening, intake en onderzoek uitgevoerd om te kijken of uw klacht(en) binnen de oefentherapie passen. Past het in de oefentherapie dan kan de behandeling gestart worden. Zo niet, dan verwijzen wij u naar uw huisarts. U kunt ook met een verwijzing van de huisarts en/of specialist bij ons terecht, dan vervalt de screening.

Basisverzekering

De basisverzekering vergoed alleen kinderen tot 18 jaar. Kinderen hebben vanuit de basisverzekering recht op 18 keer. Daarna eventueel uit de aanvullende verzekering. Bij sommige chronische indicaties, vergoed de basisverzekering vanaf de 21e behandeling. Er wordt eerst aangesproken op uw eigen risico. De eerste 20 behandelingen kan vergoed worden uit de aanvullende verzekering of deze moet u zelf betalen. Bij heup- en/of knieartrose kan de eerste 12 behandelingen fysio/oefentherapie worden vergoed uit de basisverzekering. De aanspraak geldt voor een periode van 12 maanden en voor een totaal van 12 behandelingen ongeacht het gewricht of de linker- of rechterzijde. U heeft hiervoor een geldige verwijzing nodig om in aanmerking te komen voor vergoeding van deze behandeling. De behandeling valt onder het eigen risico van de verzekerde.

Aanvullende verzekering

Oefentherapie Mensendieck wordt door de zorgverzekering vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Het aantal behandelingen dat vergoed wordt, hangt af welk pakket u heeft. U kunt dit terug vinden in uw polisvoorwaarden. Om niet voor verrassingen te komen staan is het raadzaam om uw verzekeringspolis na te gaan hoeveel behandelingen u vergoed krijgt. Voor meer informatie, neem contact op met uw zorgverzekeraar.

Tarieven 2023 oefentherapie praktijk

De tarieven zijn per verzekering verschillend, dus controleer uw verzekering!Als u niet aanvullend verzekerd bent of wordt de behandeling niet vergoed vanuit uw verzekering? Dan moet u de behandeling zelf betalen.Als de verrichtingen niet (meer) worden vergoed door uw zorgverzekering, dan gelden onze particuliere tarieven:

Tarieven oefentherapie Mensendieck per 1 januari 2023:

Eenmalig onderzoek + rapportage naar derden

€ 91,78

Behandeling in de praktijk

€ 43,00

Tarief screening + intake & onderzoek

€ 53,50

Intake & onderzoek na verwijzing oefentherapie van huisarts/ specialist

€ 53,50

Behandeling aan huis of in een instelling/inrichting

€ 75,50

Tarief telefonisch consult

€ 20,00

Tarief videoconsult

€ 35,00

Verzuimtarief

€ 32,00

Tarieven oefentherapie Mensendieck per 1 januari 2023:

Massage 30 minuten

€ 40,00

Massage 60 minuten

€ 75,00

Contact opnemen

Openingstijden