mob menu

Vergoedingen 2022

U Heeft geen verwijzing nodig voor oefentherapie!

Wanneer u zonder verwijzing komt gaat de procedure als volgt; Er wordt een korte screening, intake en onderzoek uitgevoerd om te kijken of uw klachten binnen de oefentherapie passen. Past het in de oefentherapie dan kan de behandeling gestart worden. Zo niet, dan verwijzen wij u terug naar uw huisarts.
U kunt ook met een verwijzing van de huisarts en/ of specialist bij ons terecht.


Basisverzekering

Kinderen tot 18 jaar krijgen 18 behandelingen vergoed! Daarna eventueel uit de aanvullende verzekering.
Bij een chronische indicatie vergoed de basisverzekering vanaf de 21e behandeling. En wordt er eerst aangesproken op uw eigen risico. De eerste 20 behandelingen kan vergoed worden uit de aanvullende verzekering of deze moet u zelf betalen.
Let op: niet alle chronische indicaties worden vergoed uit de basisverzekering hiervoor kunt u uw zorgverzekering raadplegen. Op de lijst van het VWS kunt u raadplegen of uw chronische aandoening erkent wordt als een chronische indicatie.
Kijk hier

Artrosebehandeling in basisverzekering in 2022
Verzekerden met artrose aan de heup- en kniegewrichten krijgen de eerste 12 behandelingen fysio/oefentherapie vergoed uit de basisverzekering. De aanspraak geldt voor een periode van 12 maanden en voor een totaal van 12 behandelingen ongeacht het gewricht of de linker of rechterzijde.

Verzekerden hebben een geldige verwijzing nodig om in aanmerking te komen voor vergoeding van de behandelingen. De behandelingen vallen onder het eigen risico van de verzekerde. U hoeft voor deze behandelingen geen machtiging aan te vragen.

Aanvullende verzekering

Oefentherapie Mensendieck wordt door de verzekeringen vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Het aantal behandelingen dat vergoed wordt, hangt af van welk pakket u heeft gekozen. U kunt dit terug vinden in uw polisvoorwaarden.
Om niet voor verassingen te komen staan is het raadzaam om uw verzekeringspolis na te gaan hoeveel behandelingen u vergoed krijgt.
Voor meer informatie, neem contact op met uw zorgverzekeraar.


Tarieven Oefentherapie Praktijk

We hebben contracten met alle zorgverzekeraars!
De tarieven zijn per verzekering verschillend, dus controleer uw verzekering!

Als u niet aanvullend verzekerd bent of wordt de behandeling niet vergoed vanuit uw verzekering? Dan moet u de behandeling zelf betalen.

Tarieven per 1 januari 2022 zijn:

  • Tarief voor eenmalig onderzoek + rapportage naar (huis)arts: €57,75
  • Tarief behandeling in de praktijk: €38,50
  • Tarief screening + intake & onderzoek: €50,00
  • Tarief behandeling aan huis of in een instelling/inrichting: €55,00
  • Tarief telefonisch Consult: €16,50
  • Tarief videoconsult: €35,00
  • Verzuimtarief: €30,00


Mensendieck & Massage
Praktijk Almere-Stad

Brouwerstraat 6
1315 BP Almere

(036) 53 339 83
info@mensendieck-almerestad.nl

Like ons op Facebook

 

oefentherapeut mensendieck
oefentherapeut mensendieck
vvocm
vvocm

 

home | mensendieck | vergoedingen | aandoeningen | therapeuten | massage | contact

klachtenregeling | AVG